Описание:

Народно читалище "Мита Стойчева 1900" село Обединение изгражда духовния и културен живот на населението в местността. Селото се намира на 11 км югозападно от Полски Тръмбеш по пътя за Павликени и на 35 км северозападно от Велико Търново. В края на месец май, в село Обединение се провежда Националният събор-надпяване „Авлига пее“ , посветен на народната певица Мита Стойчева. Съборът има конкурсен характер и за пръв път е проведен през юли 2005 г. Организатори са Народното читалище „Мита Стойчева 1900“ и община Полски Тръмбеш. Това е най-крупното мероприятие на територията на общината. Резултат с изображение за Народно Читалище "Мита Стойчева 1900" село Обединение

 Други редовни събития, които се организират предимно от читалището, са: Бабин ден, Трифон Зарезан, Денят на самодееца , Първа пролет, Гергьовден, честване на празника на двете църкви – Св. Параскева в бившето село Мекиш на 14 октомври и Св. Арахангел Михаил в бившето село Тенча на 21 ноември. Традиционен празник за селото е и Денят на християнското семейство.  

 

Библиотека при Народно читалище "Мита Стойчева-1900"

Териториален обхват на обслужване

1400 бр. 
180 бр. 
85 бр.

Библиотечен фонд

14250 бр.

Набавени

0 бр.

0 бр.

Заети библиотечни документи

4000 бр.

0 бр.

0 бр.

Посещения

100 бр. 
2000 бр. 
700 бр. 
0 бр. 
4000 бр.

 

Видове библиотечни услуги

 

Основни библиотечни услуги

ДАДА

Специализирани библиотечни услуги

ДА
ДА

ДА
ДА

от 09,00ч до 17,00

 

Обща площ на библиотеката

231 кв.м. 

0 кв.м. 

Площ за обслужване на читатели

231 кв.м. 
0 кв.м.

Условия за достъп на хора с увреждания

 

Оборудване и обзавеждане

1.Компютъризирани работни места: 
1 бр. 
1 бр. 
1 бр. 
0 бр.

 

Споделете:

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми

това посещение ще бъде зачетено след като рефрешнете страницата или поcетите друга