Описание:

Народно читалище "Мита Стойчева 1900" село Обединение изгражда духовния и културен живот на населението в местността. Селото се намира на 11 км югозападно от Полски Тръмбеш по пътя за Павликени и на 35 км северозападно от Велико Търново. В края на месец май, в село Обединение се провежда Националният събор-надпяване „Авлига пее“ , посветен на народната певица Мита Стойчева. Съборът има конкурсен характер и за пръв път е проведен през юли 2005 г. Организатори са Народното читалище „Мита Стойчева 1900“ и община Полски Тръмбеш. Това е най-крупното мероприятие на територията на общината. Резултат с изображение за Народно Читалище "Мита Стойчева 1900" село Обединение

 Други редовни събития, които се организират предимно от читалището, са: Бабин ден, Трифон Зарезан, Денят на самодееца , Първа пролет, Гергьовден, честване на празника на двете църкви – Св. Параскева в бившето село Мекиш на 14 октомври и Св. Арахангел Михаил в бившето село Тенча на 21 ноември. Традиционен празник за селото е и Денят на християнското семейство.  

 

Библиотека при Народно читалище "Мита Стойчева-1900"

Териториален обхват на обслужване

Жители на населеното място 1400 бр. 
Потребители на библиотеката 180 бр. 
от тях: до 14  85 бр.

Библиотечен фонд

Библиотечни единици 14250 бр.

Набавени

Непериодични библиотечни документи 0 бр.

Абонирани периодични издания 0 бр.

Заети библиотечни документи

Книги 4000 бр.

Електронни документи 0 бр.

Други 0 бр.

Посещения

За дома 100 бр. 
В читалня 2000 бр. 
На организирани събития 700 бр. 
Брой откази на потребителско търсене 0 бр. 
Културни и други библиотечни събития 4000 бр.

 

Видове библиотечни услуги

 

Основни библиотечни услуги

1.Ползването на библиотечни колекции в библиотеката и извън нея   ДА
2.Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация
3.1.Достъп до собствени традиционни бази данни
3.2.Достъп до собствени електронни бази данни
3.3.интернет достъп за образователни, социални и научни цели   ДА

Специализирани библиотечни услуги

1.Предоставяне на писмена библиографска информация   ДА
2.Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания   ДА
3.Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина
4.Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни   ДА
5.Копиране на библиотечни документи   ДА
6.Публикуване на издания

Работно време за предоставяне на библиотечни услуги на гражданитеот 09,00ч до 17,00

 

Обща площ на библиотеката

Обща разгъната площ на библиотеката, в т.ч. с филиали 231 кв.м. 

Площ на фондохранилища 0 кв.м. 

Адрес на фондохранилища

Площ за обслужване на читатели

В основна сграда 231 кв.м. 
Във филиали 0 кв.м.

Условия за достъп на хора с увреждания

 

Оборудване и обзавеждане

1.Компютъризирани работни места: 
1.1. За потребители 1 бр. 
1.2. За библиотечен персонал 1 бр. 
2. Копирна техника 1 бр. 
3. Вид на оборудването за хора с увреждания 0 бр.

 

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми

това посещение ще бъде зачетено след като рефрешнете страницата или поcетите друга