Описание:

Народно читалище "Христо Ботев-1949" е действащо с развиваща дейност. От самото си създаване Читалището работи в насока утвърждаване на народните ценности, като развива духовния и културен живот на населението в село Поройно.

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ - 1949”
Село Поройно; общ. Дулово; област Силистра

В читалището функционират:

  • 1. Библиотека
  • 2. Самодейни състави

- председател: Нериман Сюлейман Кадир

- секретар: Сабрия Бейджет Али

Споделете:

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми

това посещение ще бъде зачетено след като рефрешнете страницата или поcетите друга