Описание:

Териториален обхват на обслужване

Жители на населеното място 520 бр. 
Потребители на библиотеката 395 бр. 
от тях: до 14 30 бр.

Библиотечен фонд

За Година 2015 
Библиотечни единици 3186 бр.

Набавени

Непериодични библиотечни документи 104 бр.

Заети библиотечни документи

Книги 809 бр.
Други 104 бр.

Посещения

За дома 510 бр. 
В читалня 299 бр. 
На организирани събития 940 бр. 
Културни и други библиотечни събития 32 бр.

Основни библиотечни услуги

1.Ползването на библиотечни колекции в библиотеката и извън нея
2.Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация ДА    
3.1.Достъп до собствени традиционни бази данни
3.2.Достъп до собствени електронни бази данни
3.3.интернет достъп за образователни, социални и научни цели ДА

Специализирани библиотечни услуги

1.Предоставяне на писмена библиографска информация
2.Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания
3.Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина
4.Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни
5.Копиране на библиотечни документи ДА    
6.Публикуване на издания

Работно време за предоставяне на библиотечни услуги на гражданите от 13:00 до 17:00

Обща разгъната площ на библиотеката, в т.ч. с филиали 42 кв.м. 

Площ за обслужване на читатели

В основна сграда 42 кв.м. 

Условия за достъп на хора с увреждания

Оборудване и обзавеждане

1.1. Компютъризирани работни места: 
1.2. За библиотечен персонал 1 бр. 
2. Копирна техника 1 бр. 
3. Вид на оборудването за хора с увреждания 0 бр.

Общ персонал в библиотеката, в т.ч. квалифициран персонал

Общ брой (щатни бройки) 0.5 бр. 

Административен персонал 0.5 бр. 

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми

това посещение ще бъде зачетено след като рефрешнете страницата или поcетите друга