Описание:

                                Община Дряново

 

Община Дряново е разположена в централния дял на Предбалкана върху 248,5 кв. км. силно пресечен релеф с надморска височина от 180 до 640 м. Красивите планински склонове са покрити със смесени широколистни гори, като между хълмовете и скалите плавно лъкатушат реките Янтра и Дряновска.

Климатът в района е умерено–континентален, с мека зима и прохладно лято, много благоприятен през всички сезони за почивка и туризъм. Надморската височина е около 300 м.

Общината се намира в административна област Габрово.
В общината са разположени гр. Дряново и 62 малки селища. Средищният град е лесно достъпен по основните транспортни връзки на Северна и Южна България: ж.п. линията Русе – Подкова и магистралата Русе – Стара Загора.

Дряново се намира на 22 км от Габрово и етнографските му комплекси, на 24 км от средновековната българска столица Велико Търново, на 17 км от Трявна с възрожденските архитектурни ансамбли и на 34 км от Севлиево, стария Хоталич.

Населението на общината е около 10 000 жители. В района около Дряново са открити едни от най-старите следи на живот на Балканския полуостров - в пещерата "Бачо Киро". Второто българско царство е неразривно свързано с дряновския край. От онова време са останките на средновековните крепости "Градът", "Боруна", "Липово градище" и др.

Местоположение 
Спрямо административно-териториалното деление на Република България, община Дряново се включва в състава на област Габрово. Разположена е в южната част на Северен централен район за планиране. Граничи с общините Трявна, Габрово, Севлиево и Велико Търново. Административният център град Дряново отстои на 22 км от областния център град Габрово, на 24 км от административния център на област Велико Търново и на 212 км от българската столица София. Най-близката столица до града е Букурещ (201 км). През общината минава първокласен път Е-85, който свързва основни икономически центрове: Русе – Велико Търново - Габрово - Шипка - Казанлък - Стара Загора. През територията на общината преминава и основната железопътна артерия, свързваща Северна и Южна България: Русе - Горна Оряховица - Дъбово - Стара Загора - Подкова. Най-близкото летище се намира на 40 км. разстояние в град Горна Оряховица. Община Дряново е разположена на площ от 248,5 км2, което е близо 0,22 % от територията на страната. От общата й площ близо 60% е заета от земеделски територии, 32% - от горски територии, 6% - от водни площи, 1% са териториите, заети за транспорт и инфраструктура и едва 0,6 % - от населени места и урбанизирани територии.

 

Календар събития:

Тържества на Дряновския манастир

Едно от основните събития в календара на Дряново са тържествата на Дряновския манастир през месец май, с които се отбелязва годишнината от знаменитата битка между четата на поп Харитон и Бачо Киро срещу османските войски.

„От дума на дума, от песен на песен“

Така се нарича Националният събор на пенсионерите, на който Дряново домакинства всяка година през месец юни от 2002 г. насам. Идеята е да бъде съхранен и показан на млади и стари българският  фолклор във всичките му разновидности.

Съборът не е с конкурсен характер. Участие вземат по около 20 състава от страната – групи за автентичен и обработен фолклор, вокални групи, пенсионерски клубове и др. Всеки колектив има до 10 минути за изпълнението си.

Фестивал „Киномагия“

„Киномагия“ е малък, неформален фестивал за българско игрално, документално и анимационно кино. Организира се от 2013 г. в село Ганчовец по инициатива на режисьора Кирил Станков и със съдействието на „София филм фест“.

Провежда се в средата на месец юли, като вечерните прожекции се осъществяват в двора на читалището, под открито небе. Съчетанието на природа, интересни филми и непринудена обстановка успява да привлече интереса не само на хора от околните селища, а от цялата страна.

Празник на град Дряново

Празникът на град Дряново в средата на месец октомври е най-значимото събитие в общината през цялата година. Неговата история е близо осемвековна и е свързана с пренасянето на мощите на св. Петка в столицата Търново през 1238 г. Процесията пренощувала в Дряново, мнозина хора от околните села дошли да се поклонят на светицата, на мястото бил основан манастир и се превърнало в традиция народът да се събира на това място за честването на храмовия празник – 14 октомври.

Културен празник „Поезия и песен на Балкана“

Също през октомври в Дряново се провежда културен празник „Поезия и песен на Балкана“. Първото издание е през ноември 1972 г., по инициатива на дряновския поет Атанас Смирнов. Идеята на празника е чрез силата на музиката и поезията да сближава хората. Организират се национални конкурси за написване на стихотворение, на музикална творба и на детска песен. За празника в Дряново се събират ансамбли, хорове, писатели, драматурзи, композитори и др.

От 1986 г. част от празника е и връчването на Национална награда за литература „Рачо Стоянов“ (повече за него – тук), чийто носители до момента са големи личности като академик Антон Дончев, Никола Русев, Валери Петров и др.

„Поезия и песен на Балкана“ се провежда под патронажа на Министерството на културата. В началото всяка година, сега на всеки три години.

 

Град Дряново е основан през 1470 год., но близо до сегашния град е съществувало селище от ХІ - ХІІ век

 

                   

 

 

 

 

 

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми