Компании и Фирми в категотия - Читалища

Читалища

Народно читалище Наука-1902 село Враниловци

Народно читалище Наука-1902 село Враниловци е действащо читалище, регистрирано под номер 2046 в Министерството на Културата на Република България.

Читалища

Народно читалище Иван Вазов 1967 село Рани лист

Народно читалище Иван Вазов 1967 село Рани лист е действащо читалище, регистрирано под номер 1472 в Министерството на Културата на Република...

Читалища

Народно читалище Пеньо Енчев-1929г. село Палаузово

Народно читалище Пеньо Енчев-1929г. е действащо читалище, регистрирано под номер 3474 в Министерството на Културата на Република България.

Читалища

Народно читалище Просвета-1938 село Звезда

Народно читалище Просвета-1938 село Звезда е действащо читалище, регистрирано под номер 2963 в Министерството на Културата на Република България.

Читалища

Народно читалище Развитие-1905 село Дриново

Народно читалище Развитие-1905 село Дриново е действащо читалище, регистрирано под номер 1526 в Министерство на Културата на Република България.

Читалища

Народно читалище Изгрев-1954 село Крепча

Народно читалище Изгрев-1954 село Крепча е действащо читалище, регистрирано под номер 1442 в Министерство на Културата на Република България.

Читалища

Народно читалище Развитие-1907 село Подлес

Народно читалище Развитие-1907 село Подлес е действащо читалище, регистрирано под номер 2367 в Министерство на Културата на Република България.

Читалища

Народно читалище Стефан Караджа-1951 село Падина

Народно читалище Стефан Караджа-1951 е действащо читалище, регистрирано под номер 2637 в Министерство на Културата на Република България.

Читалища

Народно читалище Светлина-1943

Народно читалище Светлина-1943 община Главиница, село Калугерене е действащо с развиваща дейност.

Читалища

Народно читалище Родина-1941 село Голеш

Народно читалище Родина-1941 село Голеш е действащо с развиваща дейност.