Компании и Фирми в категотия - Неправителствени организации

Народно читалище Просвета-1938 село Звезда

Народно читалище Просвета-1938 село Звезда е действащо читалище, регистрирано под номер 2963 в Министерството на Културата на Република България.

Народно читалище Развитие-1905 село Дриново

Народно читалище Развитие-1905 село Дриново е действащо читалище, регистрирано под номер 1526 в Министерство на Културата на Република България.

Народно читалище Изгрев-1954 село Крепча

Народно читалище Изгрев-1954 село Крепча е действащо читалище, регистрирано под номер 1442 в Министерство на Културата на Република България.

Народно читалище Развитие-1907 село Подлес

Народно читалище Развитие-1907 село Подлес е действащо читалище, регистрирано под номер 2367 в Министерство на Културата на Република България.

Народно читалище Стефан Караджа-1951 село Падина

Народно читалище Стефан Караджа-1951 е действащо читалище, регистрирано под номер 2637 в Министерство на Културата на Република България.

Народно читалище Светлина-1943

Народно читалище Светлина-1943 община Главиница, село Калугерене е действащо с развиваща дейност.

Народно читалище Родина-1941 село Голеш

Народно читалище Родина-1941 село Голеш е действащо с развиваща дейност.

Народно читалище Просвета-1915г. град Раднево

Народно читалище Просвета-1915г. град Раднево е действащо читалище, регистрирано под номер 3183 в Министерството на Културата на Република...

Народно читалище "Светлина-1904"

Народно читалище "Светлина-1904" село Дунавци, община Казанлък е действащо с развиваща дейност.

Народно читалище Христо Ботев-1929 село Ковачево

Народно читалище Христо Ботев-1929 село Ковачево е действащо читалище, регистрирано под номер 2597 в Министерство на Културата на Република...

Нашите Услуги

Регистрация на фирми

Регистрация на фирми

Информационни-портали ООД е регистър на българските бизнес субекти или каталог на български фирми, разпределени по категории(бранш на фирмата) и градове.

Информационни-портали ООД

Учредяване, регистрация, пререгистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, сдружения, фондации както и последващи консултации във връзка с дейността им

.

Нашите Пакети

Правни консултации

Правни консултации

Нашият висококвалифициран екип е готов да се справи с всички проблеми, които друг не може да реши, в максимално кратки срокове и по най-удобният за Вас начин.

Правни консултации

Консултации в избора на правно-организационна форма на търговец;Прехвърляния на дружествени дялове от търговски дружества;Преобразуване, вливане, сливане, прекратяване и ликвидация на дружества;

За Контакти

Публикация на ГФО

Публикация на ГФО

Публикуване на годишни финансови отчети в търговския регистър както и в нашия специализиран информационнен портал. На най-добрите цени!

Публикация на ГФО

Публикуване на годишен финансов отчет в търговския регистър 60 лв / публикуване на годишен финансов отчет в информационни-портали.com 10 лв.

За Контакти

Изработка на Уеб дизайн и SEO Услуги

Уеб дизайн и SEO

Ние мислим в полза на Вашия бизнес! Нашето предложение за Вас е: професионална изработка на уеб сайт от 96 лв. и онлайн магазин от 296 лв.

Уеб дизайн и SEO

С услугите, които извършваме ние помагаме на фирмите да реализират своите цели в дългосрочен план. При нас ще получите персонално отношение, професионален поглед над Вашия проект, както и качественото му реализиране след това. WEBSITEBUILDERBG.EU

За Контакти