Компании и Фирми в категотия - Неправителствени организации

Народно читалище "Пробуда-1928" село Змейово

Народно читалище "Пробуда-1928" село Змейово е действащо с развиваща дейност.

Народно читалище Зора-1929 село Лясково

Народно читалище Зора-1929 село Лясково е действащо читалище, регистрирано под номер 1101 в Министерство на Културата на Република България.

Народно читалище Пробуда-1933 село Благово

Народно читалище Пробуда-1933 село Благово е действащо с развиваща дейност.

Народно читалище "Съзнание-1937"

Народно читалище "Съзнание-1937" село Загориче е действащо с развиваща дейност.

Народно читалище Отец Паисий-1909 село Малево

Народно читалище Отец Паисий-1909 село Малево е действащо с развиваща дейност. Регистрирано е под номер 3074 в Министерството на културата на...

Народно читалище Христо Ботев-1941г. село Васильово

Народно читалище Христо Ботев-1941г. село Васильово е действащо читалище, регистрирано под номер 2990 в Министерство на Културата на Република...

Народно читалище "Васил Левски-1948г."

Народно читалище "Васил Левски-1948г." село Пещерна е действащо с развиваща дейност.

Народно читалище Съединение 1879

Народно читалище "Съединение 1879" село Бутово е действащо с развиваща дейност.

Народно читалище Христо Смирненски 1925г. село Черни Вит

Народно читалище Христо Смирненски 1925 г. с.Черни Вит е действащо читалище, регистрирано е под номер 372 в Министерство на Културата на...

Народно читалище Искра 1925 село Горни Окол

Народно читалище Искра 1925 с. Горни Окол е действащо читалище, регистрирано е под номер 3040 в Министерство на Културата на Република България.

Нашите Услуги

Регистрация на фирми

Регистрация на фирми

Информационни-портали ООД е регистър на българските бизнес субекти или каталог на български фирми, разпределени по категории(бранш на фирмата) и градове.

Информационни-портали ООД

Учредяване, регистрация, пререгистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, сдружения, фондации както и последващи консултации във връзка с дейността им

.

Нашите Пакети

Правни консултации

Правни консултации

Нашият висококвалифициран екип е готов да се справи с всички проблеми, които друг не може да реши, в максимално кратки срокове и по най-удобният за Вас начин.

Правни консултации

Консултации в избора на правно-организационна форма на търговец;Прехвърляния на дружествени дялове от търговски дружества;Преобразуване, вливане, сливане, прекратяване и ликвидация на дружества;

За Контакти

Публикация на ГФО

Публикация на ГФО

Публикуване на годишни финансови отчети в търговския регистър както и в нашия специализиран информационнен портал. На най-добрите цени!

Публикация на ГФО

Публикуване на годишен финансов отчет в търговския регистър 60 лв / публикуване на годишен финансов отчет в информационни-портали.com 10 лв.

За Контакти

Изработка на Уеб дизайн и SEO Услуги

Уеб дизайн и SEO

Ние мислим в полза на Вашия бизнес! Нашето предложение за Вас е: професионална изработка на уеб сайт от 96 лв. и онлайн магазин от 296 лв.

Уеб дизайн и SEO

С услугите, които извършваме ние помагаме на фирмите да реализират своите цели в дългосрочен план. При нас ще получите персонално отношение, професионален поглед над Вашия проект, както и качественото му реализиране след това. WEBSITEBUILDERBG.EU

За Контакти