Компании и Фирми в категотия - Общини и Администрация

ОП ВОДЕН 2009

По своята правна същност общинското предприятие представлява специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския...

Община Хайредин

Разположена в Северозападна България, в Дунавската равнина, по поречието на р. Огоста. Община Хайредин включва шест села - Хайредин, Михайлово,...

Община Стрелча

Община Стрелча се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Пазарджик.

Община Чавдар

Община Чавдар е едно населено място - с. Чавдар, с територия 70 797 дка. Селото се намира в Софийска област в Златишко-Пирдопската котловина

Община Белоградчик

Град Белоградчик е разположен в югозападното подножие на Белоградчишкия венец на 545 надм. в. Отстои от София на около 170 км. и от Видин на 46...

ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Община Ружинци – привликателна за живот европейска община с икономически растеж и заетост, подобрено качество на живот и устойчиво развитие.

Община Кайнарджа

Село Кайнарджа, област Силистра през април 1941г. Празник до чешмата, където е подписан договора от Кючук Кайнарджа на 21 юли 1774 г.

Община Крушари

Община Крушари се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Добрич.

София - Столична община

София е най-големият град и столица на България.

Община Велико Търново

Велико Търново е модерен европейски град, който е не само административен център, но и туристическа дестинация и културно средище.