Описание:ДГ 178 СРЕБЪРНО КОПИТЦЕПрез 1982 година в прекрасен есенен ден в ж.к. "Младост" 3, отваря врати новопостроена детска градина. Започва пътят на детски смях, игри и любопитство. От тогава до днес от детската градина са излезли хиляди възпитаници, които се връщат и като родители.

              Усилията на педагогическия екип и всички работещи в детската градина са насочени към развитие на детето, като уникална индивидуалност, в търсене на таланта, формиране на добродетелност, с доброволното партньорство на родителската общност.

През есента на 2012 г, към градина бе  открит и филиал.

В ДГ №178 "Сребърно копитце", има 10 градински групи, в които се приемат деца от 3 до 7 год. възраст и две яслени групи.

 

МИСИЯ:

Формиране на личност със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение, толерантност към индивидуалните и културни различия, с творчески нагласи, притежаващи знания, умения и компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище, съобразно ДОС, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи. Намиране на баланс между образователните цели, развитие и възпитание съобразено с потребностите, правата, достойнствата и ценностите на децата.

 

ВИЗИЯ:

Утвърждаване на детската градина като желана територия за децата, осигуряваща им равен шанс и образование, обогатяване на личния им опит и развитие на умствените им способности чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на образователния процес. Създаване на позитивна образователна среда от еродиран екип от педагогически специалисти, проявяващи загриженост, толерантност и зачитане на човешкото достойнство.

 

ЦЕЛ:

Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на детето.

 

ПОДЦЕЛИ:

  • Повишаване компетенциите на децата с помощта на съвременни технологии и ефективна педагогическа среда.
  • Изграждане на ефективен модел на взаимодействие между ДГ и семейството за ранна социализация на децата.
  • Израждане на социално-личностна готовност на детето за училище.
  • Възпитаване в духа на българските народни ценности и традиции.
  • Мотивиране на децата за двигателна активност чрез системно прилагане на разнообразна физическа дейност в цялостния възпитателен процес.
  • Активно включване на родителите като сътрудници и партньори в УВП.
  • Подобряване квалификационната структура на педагогическия състав и стимулиране на кариерното му развитие.
  • Съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност.

 

Резултат с изображение за 178 сребърно копитце facebook

 

Адрес:

гр. София, ж.к."Младост"3,
ул "Полк.Владимир Серафимов "№10
Основна сграда

Телефон: 028746110 ; 0884801628

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми

това посещение ще бъде зачетено след като рефрешнете страницата или поcетите друга