Описание:

ИВИЛ ООД ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТРОИТЕЛЕН РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА
 

Ивил ООД Качеството и изработката ни е направило лидер в производството на строителен разтвор за мазилка.

Ивил ООД е фирма създадена в гр. София на основата на пазарният принцип - качествено обслужване на конкурентни цени.

Това, което прави Ивил ООД надежден като делови партньор, конкурентен като доставчик на специализирани услуги е нейният модел на управление.

Безопасността на първо място във всичко, което правим

ЦЕЛ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ

Ивил ООД е фирма създадена в гр. София на основата на пазарният принцип - качествено обслужване на конкурентни цени. Това, което прави Ивил ООД надежден като делови партньор, конкурентен като доставчик на специализирани услуги е нейният модел на управление.

Този модел функционира благодарение на няколко ключови принципа:
висок професионализъм и отговорност
мотивация и доверие в служителите

Фирмата се занимава с продажба на "Варов разтвор за мазилка" и "Строителна въздушна калциева гасена вар".

 

 

ПРОДУКТИ

Всичко необходимо за успех на вашето строителство

Варов разтвор за мазилка

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съотведствие с приложимата хармонизирана спесификация, както е предвидено от производителя:

 

 

 

Строителна въздушна калциева гасена вар

Продуктът е предназначен за изготвяне на разтвори за зидария, вътрешни и външни мазилки, както за производство и на други строителни продукти.

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми

това посещение ще бъде зачетено след като рефрешнете страницата или поcетите друга