Описание:

Цели

 

Развитието и утвърждаването на конния спорт, като част от физическата култура, да насочва, координира дейността по издигане равнището на спортното майсторство в областта на конния спорт и да създава условия за любителска езда, конен туризъм и други форми за възстановяване на населението на клубно ниво, чрез привличане на обществеността, да насърчава творческата активност и самоинициатива на треньори, специалисти, деятели, ръководители и любители, както и подготовка на високо квалифицирани специалисти, клубът ще се застъпва и ще отстоява пред обществени, държавни органи и трети лица за бързо и благоприятно решаване на всички въпроси, засягащи интересите на членовете на клуба, треньорите, специалистите, ръководителите, деятелите, и любителите, ще защитава и отстоява техните права в областта на конния спорт, клубът ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели, ще осъществява връзки и обмяна на опит в областта на конния спорт за изучаване и използване на постиженията им.

 

Средства

 

подпомага и организира членовете си за практикуване и състезателна реализация в областта на конния спорт, организира школи и курсове за тренировъчна и спортно състезателна дейност, организира и администрира спортни състезания, изгражда и стопанисва спортни съоръжения, организира и осъществява тренировъчна и състезателна дейност, изготвя, осъществява и обезпечава спортни програми, подпомага социалната интеграция и личностната реализация, защитава правата на своите членове пред централните и местни държавни органи и държавна администрация, сродни български и международни спортни организации, както и с други институции, създава условия на своите членове за взаимодействие с трети лица в областта на конния спорт.

 

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми