Описание:

В лабораторията работят:
Доц. д-р Р. Гергова д.м., специалист микробиолог, от Медицински Университет София,
Д-р С. Попова, специалист клинична лаборатория, от Медицински Университет София
Д-р E. Маринова, специалист вирусолог,  от Военно Медицински Институт, София,
Д-р В. Велев, специалист паразитолог, от Катедра по инфекциозни и тропически болести, и паразитология, София,
Лабораторията има договор за извършване на цитологични и хистологични изследвания от Доц. Д-р Г. Ганчев, Специализирана болница по Онкология, София
 
Лаборантският състав е подбиран прецизно и притежава висок професионализъм, етичност и хуманизъм, качества неоходими за съвместната работа в екип и с пациенти, които гарантират адекватност, високо качество и точност в диагностичния процес.
 
Безопасността за пациента и медицинския персонал при ежедневната работа с кръвни продукти се осигурява чрез задължителното използване на специална затворена система, при която под действие на вакуум се изтегля кръвта от вената. Тази система се състои се от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват абосолютна сигурност и ефективна защита за пациента и персонала и съхраняват оптимално качеството на пробите. За другите биологични материали се използват други видове стерилни еднократни контейнери и транспортни среди, които създават удобство за пациента и оптимални условия за съхранение качеството на пробите.
 
Всички използвани консумативи в лабораторията са за еднократна употреба и след приключване на изследването се подлагат на специално обезвреждане,  според изискванията и разпоредбите на РИОКОЗ, транспортират се от лицензирана фирма Екома ООД и се унищожават в лицензирания екарисаж на Александровска болница.
 
Oсновна цел на работещите в лаборатория Медирс е да осигурят високо качество и прецизност в диагностиката на изследваните проби, влагайки своите умения и знания, без да щадят своите усилия.

Лабораторните изследвания, които се предлагат от МДЛ „Медирс” са в следните диагностични направлени
 
Хематология
Биохимия
Коагулация
Химични анализи на урини
Имунохематология
Микробиология 
Вирусология
Паразитология
Цитология
 
В лаборатория Meдирс се извършва системен вътрешен лабораторен контрол на изследваните проби, на апаратурата и диагностикумите. Лабораторията участва  с висока успеваемост във всички цикли на Националната система за външна оценка на качеството, за което притежава съответните сертификати
 
В полза на пациента, най-често търсените изследвания са групирани в диагностични пакети с преференциални цени.
 
Пациентите, изследвани в лаборатория Медирс могат да получат своите резултати, след предварителна уговорка по ел. поща или факс и имат денонощен достъп до резултата по Интернет.
Дейността на лабораторията се извършва на територията на гр. София, но има възможност за обслужване на пациенти от цялата страна, както срещу заплащане, така и с талони за изследвания от Здравната каса

 

Адрес

Дейността на МДЛ "Медирс"  се извършва основно в гр. София, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Дедеагач”, бл. 60А, вх. В, партер. 

Другият  адрес в София се намира в  ДКЦ 8, ж.к. „Надежда”, ул. „Христо Силянов” №77 

Лабораторията има приемни кабинети: в гр. Ботевград в сградата на болницата ет.1, кабинет №115;  в гр Лом, сградата на ДКЦ ет. 2; в гр Златица,  ДКЦ ет. 2.

 

 

Мисия

Oсновна цел на работещите в лаборатория Медирс е да осигурят високо качество, прецизност и бързина в диагностиката на изследваните проби, влагайки своите умения и знания, без да щадят своите усилия. В лабораторната дейност се внедряват най-съвременни методи и се извършва ежедневен вътрешен контрол, както и периодичен външен контрол на качеството, за което се разполага със сертификати.

Възможности

Диагностика на респираторни, полово-предаваеми, гастроинтестинални инфекции, уроинфекции, кожни и др.

Лабораторията предлага висок професионализъм и медицинска етика при извършване на лечебно - диагностичните манипулации и услуги.  Ускорява се  своевременното диагностициране за правилното лечение на заболяването, за постигане на сигурен успех от терапията на всеки пациент.

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми