Описание:

Народно читалище "Арсени Костенцев 1980" село Изгрев е действащо с развиваща дейност.

Регистрирано под номер 3616 в Министерство на Културата на Република България.

 

Населението в село Изгрев възприема Народно читалище "Арсени Костенцев 1980" , като пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията.

Дълбоката взаимовръзка с миналото, с традициите, с образователния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета на читалището и неговото легитимиране пред обществото.

Българското читалище има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората. Уникален е неговият потенциал да насърчава социалната промяна и да сплотява населението.

Народно читалище "Арсени Костенцев 1980" се уповава на своите корени като национална, социална, културна, образователна и информационна организация и отговаря на предизвикателствата на днешния свят.

В съвременните условия на развитие читалището продължава да играе значителна роля в обществото с многообразието от културно-просветни дейности.

 

Дейности:

* Женски фолклорен състав

* Театрални състави

* Сурвакараска група село Изгрев

 

Материална база:

Читалището се намира в сградата на Кметството в с. Изгрев (една стая). Базата е в задоволително състояние.

 

Народно читалище "Арсени Костенцев 1980" село Изгрев:

*Председател: Симеон Станоев

*Секретар: Емилия Павлова

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми

това посещение ще бъде зачетено след като рефрешнете страницата или поcетите друга