Описание:

Народно читалище "Димитър Полянов 1957" село Снягово

 

Народно читалище „Димитър Полянов 1957г.“ има за цел да създава, опазва и разпространява духовните ценности, да развива и обогатява културния живот на населението. Допринася за усъвършенстване на знания и интереси към науката, изкуството и културата.

Една от основните цели е обогатяване библиотечния фонд на читалището, привличането на повече читатели и обслужване, и подпомагане на местното население в село Снягово.

Читалището работи съвместно за духовното, културното и просветно извисяване на подрастващото поколение. То е център за общуване с културните ценности.

В културния си календар читалището всяка година организира отбелязването на редица бележити дати, годишнини, официални и местни празници.

 

Материално-техническа база:

Читалището се стопанисва в една стая в сградата на кметството и е 20 кв.

 

Народно читалище "Димитър Полянов 1957" село Снягово:

*Председател: Хюсеин Мехмед Ахмед

*Секретар: Зюбейде Емин Адем

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми

това посещение ще бъде зачетено след като рефрешнете страницата или поcетите друга