Описание:Народно читалище Искра 1925 село Горни ОколНародно читалище “Искра 1925” село Горни Окол е действащо читалище, регистрирано е под номер 3040 в Министерство на Културата на Република България.

То е символ на културата, място за съхраняване на националното самосъзнание, център за развитие и подпомагане на любителското художествено творчество, за усещане магията на словото и песента, средище на празненства, концерти и чесвания.

 

ДЕЙНОСТИ

 

Образователни дейности:

 

* Кръжок по рисуване за деца - през лятната ваканция

* Краеведски клуб "Опознай родния край"

 

Любителско творчевство:

Фолклорна група "Околийка"

 

Материално-техническа база на читалището:

 

Сградата на читалището е на два етажа, като на втория етаж се намира библиотеката, читалнята и стая за репетиции. На първия етаж е разположен салон със сцена и сервизни помещения. Сградата е в добро състояние. Последно е подменена дограмата на библиотеката.

 

Приоритети:

* Насърчаване и подкрепа на читалището в с. Горни Окол за осъществяване на основните им дейности и приложението на съвременни форми на работа, придаващи съвременна визия на читалищната дейност.

* Съхраняване и разпространение на традиции и обичаи, песни и танци;

* Развитие и подпомагане на любителското художественно творчество и стимулиране на млади таланти;

* Превръщането на читалището в общодостъпен център за библиотечно и информационно осигуряване, чрез ускорено навлизане на информационните технологии;

* Системно комплектуване и организация на библиотечния фонд за бързо и качествено обслужвана на читателите;

* Закупуване на нова литература и абонация за периодични издания и ежедневници;

* Продължаване работата по обогатяване знанията на работещите в читалищните библиотеки, чрез участие в обучения и предоставяне на нови услуги в библиотеките;

* Формиране на читалището като място за общуване и контакти, дарителски акции, културна и социална интеграция, включително и на хора в риск, неравностойно положение, етнически общности и др.;

* Укрепване на читалищната дейност в сътрудничество и партньорство с общината, с културните и образователните институции, с представители на бизнеса и НПО, за реализиране на съвместни програми и проекти;

* Установяване на трайни и ползотворни международни контакти.

* Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база.

 

Народно читалище Искра 1925 с. Горни Окол

Председател: Стоянка Трендафилова Божкова

Секретар: Тинка Илкова Станилова

Контакти:

тел: 07126/ 2747 ; +359 889 199 204

имейл: t.bozhkova@gmail.com

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми

това посещение ще бъде зачетено след като рефрешнете страницата или поcетите друга