Описание:

Народно читалище Просвета-1906г. село Козичино е действащо с развиваща дейност.

Регистрирано под номер 1271 в Министерство на Културата на Република България.

То играе важна роля в село Козичино, като пазител на българските традиции и българското самосъзнание наред с чисто просветителските си функции, които изпълнява.

През своята история читалището има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората.

 

Фолклорни състави и формации:

* "Група за Автентичен фолклор"- жени

"Група за Автентичен фолклор"-младежи

 

Организирани събития:

Групите за Автентичен фолклор участват в различни национални, международни и регионални събори, фестивали, граждански инициативи.

Читалището организира и провежда местни традиционни празници и обичаи.

 

Сграда на читалището:

Сградата е Общинска собственост предоставена за безвъзмездно ползване от Н.Ч. "Просвета-1906" и е в добро техническо състояние;

има зала "Картинна галерия и Етнографска сбирка", зала за обществени мероприятия и библиотечна зала.

 

Данни за библиотеката:

Основни библиотечни услуги:

*.Ползването на библиотечни колекции в библиотеката и извън нея

*.Интернет достъп за образователни, социални и научни цели

*.Предоставяне на писмена библиографска информация
 

Работно време за предоставяне на библиотечни услуги на гражданите от 10 :00 до 17:00

 

Народно читалище Просвета-1906г. село Козичино:

*Председател: Димка Пеева

*Секретар: Вълка Янкова

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми

това посещение ще бъде зачетено след като рефрешнете страницата или поcетите друга