Описание:НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РОДИНА – 1941”
с. Голеш; общ. Кайнарджа; обл. Силистра  • Към читалището функционират:
  • 1. Група за турски фолклор
  • 2. Детска фолклорна група
  • 3. Група за модерни танци
  • 4. Библиотечен фонд и развиване на библиотечната дейност чрез проект ”Глобални библиотеки”

 

*Председател: Юсмен Мемиш    

*Секретар: Миневер Осман 

тел: 0887127573 / 086232224

Първи фолклорен празник в село Голеш

 

За първи път Народно читалище „Родина-1941“ село Голеш, съвместно с община Кайнарджа и кметството на селото организираха „Фолклорен празник в село Голеш", съобщи Миневер Осман - секретар на читалището.  Празникът бе навръх т.нар. Горещници - 16 юли 2016г. и бе проведен в салона на читалището.
 

Празникът е без конкурсен характер, а целта му е да се съхранят и популяризират традициите, и културните ценности, както и да се представи фолклорното богатство . Намерението бе да се превърне фолклорният празник в традиционен, което от своя страна да подпомогне и развитието на туризма в региона.
 

В празника взеха участие танцови и певчески състави от четирите читалища в община Кайнарджа. Група за турски фолклор към НЧ “Родина-1941“ село Голеш представи обичая „къна геджеси“.
 

Специален гост на първото издание на празника бе народната певица от град Силистра Наталия Пенева. С празника читалището в село Голеш отпразнува 75 години от своето създаване. В него действат пет групи: певческа група за български фолклор, танцов състав за български фолклор с ръководители Снежана и Николай Николови, както и група за турски фолклор; детска вокална група и група за модерни танци.
 

Танцовият състав за български фолклор участва на събора "Край чешмата под върбата“ в село Кайнарджа, в събора в село Грънчарево - община Дулово, и в други прояви от подобен характер.

 

В културния календар за месец юли 2017 г. е включен и: 

"Втори фолклорен празник в село Голеш - 2017" отново с организатори НЧ "Родина-1941" с. Голеш и общ Кайнарджа.

 

 

История и Дейност на читалището през годините:

Читалището е основано през 1941 г. а на 3.11.1964 г. е открита тържествено и читалищната сграда в село Голеш, тогавашният председател на окръжния съвет Вельо Максимов прерязва лентата, обявява зградата за открита и честити на жителите, събрани в салона на читалището. Имало е много гости. На читалището са дарени книги от ТКЗС-Голеш, имало е и парични награди от Ок.Н.съвет-Силистра. Гост на тържеството бил духовият оркестър при градското читалище.Театралният колектив при НЧ „Родина“ представя пиесата „Свекърва“ от Антон Страшимиров, подпомогнати от Калимеров-артист от народният театър в Силистра. На 1.10.1965г. е открито общежитието в селото. В него се настаняват ученици от с. Краново и с. Добруджанка. През 1960г. се слага началото на естрадно сатеричния състав под ръководството но Момчо Момчев-учител. През 1961г. състава се класира на първо място в Окръжния преглед в гр. Силистра. 1962г. състава се класира на първо място в Окръжния преглед в гр.Силистра с пиесата „На кръстопът“ от Сия Челебиева. През 1963 е отличен с награда „добре представил се" . На 2.05.1964 театралния колектив получава званието „Отличник“ за участието във втория Републикански фестивал. През 1966г. на Окръжния преглед на народното творчество се представя в гр.Силистра с народния обичай „Коледуване“. През 1971г. се слага началото на фолклорна група към читалището с ръководител Иванка Стойчева. От създаванетто си до 1995г. тя отговаря а групата е без хонорар. Във групата са включени учителки, жени от село работещи в кметството и ТКЗС-Голеш. Изнасят се редица концерти в селото и в общината. Групата участва във всички прегледи на художествената самодейност на общинско и окръжно ниво през годините. Печелят се призови места гр.-„Първенец“; гр.„Отличник“. В групата са участвали 22 жени. Г-жа Стойчева ръководи и също вокална група към училището.

 

На 1.12.1994г. се чества 100г. училище в село Голеш.Тържествения юбилей се провежда в салона на читалището. Участват ученици от основното училище и танцов състав от Център за работа с деца с. Кайнарджа. Изнася се литературно-музикална програма пред жителите на селото и гостите между които и бивши директори и учители на училището като: Георги Савчев, Вълко Радев, Атанас Стойков, Евгения Стоичкова, Елена Кудинова, Ганка Хорозова, Анелия Димитрова и др. Гости от Общинския съвет:г-н Георги Стойков-секретар на общината, г-н Георги Роев-финансист, г-жа Иванка Токушева –главен счетоводител. Подаръци получават от кметство-Голеш и от НЧ „Родина“ с. Голеш.

  През 2001г. село Голеш е с население около 350 семейства, за разлика от предишния сграден фонт на селото на мястото, на парка до чешмата и училището е построена сграда предвидена за училище. Сградата е е двуетажна, а строежа е започнал още през 1989г. но поради финансови причини и до ден днешен не е завършен въпреки огромната и нужда.

Сградата на училището е недостатъчна и учениците са разпръснати  в няколко сгради-старото “турско училище“, читалището, общежитието.

 Жителите използват големия салон в сградата за „ритуална зала“.

На 23.05.2001г. е честван 60 годишен юбилей от учредяването на НЧ „Родина“ с.Голеш. Тогавашен председател е Реджеб Ферадов, а секретар Сезгюл Ибраил гости са НЧ „Отец Паисий “ с. Кайнарджа. Изнася се концерт с участие на групите към читалището.

През 2001г. се сформира групата за турски форклор с р-тел Сезгюл Ибраил групата е участвала в Турски фолклорен фестивал 2002г. в гр. Силистра и е отличен с грамота.

Пез 2002г. читалището участва в проект „Бъдеще чрез професия“- п-организация у-ще “В.Априлов“; Г-я „Евлоги Георгиев“.

През 2004 читалището с помощта на БЧК учредяват Дружество на селско ниво на БЧК, и заедно печелят проект „Вяра в бъдещето“ и чрез него е доставена комп. конфигурация, нова литература, костюми за детс. вок. група, рокли за гр. за турски фолклор. Дружеството подпомогнало нуждаещите се жители на селото.

През 2004г се сформира и групата за модерни танци към читалището.

През 2005г.е наета учителка която да работи с деца от гр. За бълг. Фолклор.Тогавашен председател на читалищното настоятелство е Мухамедали Юсуф.

През 2007г. населението на с.Голеш е около 1200 души. Деца и учащи- 437д. Пенсионери- 150д. Работещи –около 40д. Безработицата е на много високо ниво и хората започват да търсят работа зад граница. През 2007г. за председател на чит. Настоятелство е избран Гюлтекин Алиосманов. Библиотечния фонт във читалището е 13 500 библ .ед., въпреки трудностите читалището съумява да опази своята идентичност. Средище за съхраняване и развитие на традиционните и съвременни форми на изкуството, за предаване на творческият опит от стари на млади. Честват се бележити дати и празници.

Сградата на читалището се нуждае от основен ремонт и през 2008г. община Кайнарджа изготвя проект за основен ремонт. Подписва се споразумение между читалището и училището за опазване на сградата, тъй като две от стаите на сградата на читалището се използват за класни стаи от училището .

През 2008г. се провежда празненство по случай Великден. През читалището е изложена Великденска изложба на боядисани от децата яйца. Групата за бълг. фолклор представя програма „Лазаруване“; гр.за мод.танци изнася програма, разказва се повече за значението на празника в християнството. На всички деца се раздават боядисано яйце и козунак. На 16.12.2008г. читалището е отличено с грамота за участие в „Коледа в Добруджа“-изложба-концерт в гр.Силистра. За Коледа читалището украсява елхата пред читалището. Със скромните средства с които разполага  настоятелството реши да зарадва децата от селото и край елхата раздадени са коледни кесийки. Навън край елхата децата представят сценка „Бъдни вечер.“

През 2009г. читалището кандидатства по проект „Глобални библиотеки“; „Допълваща субсидия “ и „Да дадем на децата криле“-п-ща на ОУ„В. Априлов“. Но няма одобрен проект. За 2009г. читалището проведе конкурс за изработка на мартеници с материали от читалището. Готовите мартеници и снимков материал от изработката им бе представен на изложба „Бяло и червено“ за всички участвали класове получиха по една книга от читалището .За 24май съвместно с ОУ„В.Априлов се проведе тържество с програма от групите към читалището,с награждаване от секретар-библиотекаря на читалището Миневер Осман най – активните читатели с книга и грамота участниците в групите към читалището.

За празника Байрам групата за турски фолклор представи сценка „Арифе “и турски фолклорни танци. Мероприятието бе отбелязано във в. „Дръстър“ бр.25 от 30.11.2009г.

На прегледа на художествената самодейност в с.Кайнарджа читалището се представи с програма и бе отличено с грамоти за четирите групи към читалището.

По-случай Деня на хората с увреждания 3.12.2009г. групата за модерни танци взе участие в

организирано от Дневен център с. Средище мероприятие .

За библиотеката:

Библиотечен фонт -13 739 библ.ед.; Набавени-104 книги; Отчислени-89 книги; Читатели-116 книги; Посещения-1978.

През 2010г. читалището вписва след името си и годината на своето създаване и вече е НЧ „Родина-1941“, а за председател на читалищното настоятелство е избран Любен Сивев.

На 19.02.2010г. по случай 137год.от смъртта на В. Левски НЧ „Родина-1941 “и ОУ „В.Априлов“ проведоха съвместно тържество в сградата на читалището. С представи награждаване на децата участници от секретаря Миневер Осман.

На 8 март читалището органзира празненство за жените по –случай техния празник.

В стола на училището с музика, обяд и томбола за тях.

На 20 май.2010г. се проведе тържество пред читалището по-случай 24 май-ден на славянската писменост и култура. Програмата започна със стихове за Кирил и Методий. Народни песни под съпровод Стоян Дечев представи гр. за Бълг.фолклор. Песни и танци представиха деца от 2-ри клас с кл.р-тел Д.Петкова.

Председателя на читалищното настоятелство и кмет на община Кайнарджа  Любен Сивев  награди участниците с грамота и книга. Силистренския куклен театър„Сава Доброплодни “представи мюзикъла за деца „Приятели“.

През 2010г. със съдействието и на читалището започна задочно обучение за средно образование от Гимназия „Пенчо Славейков" гр. Силистра в сградата на читалището.

През 2010г. читалището кандидатства и е одобрено по проект „Глобални библиотеки“ за компютърна зала в библиотеката. Спечелена е и „Допълваща субсидия“ до М.К.за носии за групата за български фолклор и комп. конфигурация. Проектът за цялостен ремонт на читалището подаден от общината е одобрен .

През 2013 година село Голеш е с население около 1400 души и въпреки трудните времена хората не напускат своя роден край, както при създаването си и днес главен поминък на населението е земеделието и животновъдството, заминалите  в чужбина се завръщат децата ходят на училище, празнуват се сватби, раждат се деца и за разлика от повечето села в България селото е живо.

 

 

                                                                                                                                                           

title]

 

 

„ ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК-ГОЛЕШ „СЕ ПРОВЕДЕ ЗА ВТОРА ГОДИНА  НА 01.07 В СЕЛО ГОЛЕШ.

 

ПРАЗНИКА СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ Н“РОДИНА-1941“СЕЛО ГОЛЕШ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА И КМЕТА НА СЕЛО ГОЛЕШ ГЮЛТЕКИН АЛИОСМАНОВ.

ПРАЗНИКА ОТКРИХА ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ВАЛЯ ТОКУШЕВА И КМЕТА НА С. ГОЛЕШ ГЮЛТЕКИН АЛИОСМАНОВ

ПРОГРАМАТА ОТКРИХА МЪЖКА ВОКАЛНА ГРУПА „РОДОЛЮБИЕ“ОТ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ С РЪКОВОДИТЕЛ „ГЕОРГИ КАЛАЙДЖИЕВ. В ПРОГРАМАТА   ПРОДЪЛЖИ СЪС  ПЕВЧЕСКА ГРУПА „ПЕРУНИКА“ КЪМ НЧ“ ОТЕЦ ПАИСИЙ-1942“С. КАЙНАРДЖА ,ФОЛКЛОРНА ГРУПА „РОСНА КИТКА“ КЪМ НЧ“ФИЛИП КУТЕВ 2007 „ ГР. ВАРНА,КЛУБ „НАПРЕДЪК „СЕЛО КАЛИПЕТРОВО ОБЛАСТ СИЛИСТРА,ПЕВЧЕСКА ГРУПА „СРЕБЪРНИ ЗВЪНЦИ „НЧ“СТЕФАН КАРАДЖА 1942“С. СРЕДИЩЕ ОБЩИНА КАЙНАРДЖА, ФОЛКЛОРНА ГРУПА КЪМ НЧ““НАДЕЖДА -1943 „С. ЗАРНИК ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ,ВГ“ВОЙНОВКА“С РЪКОВОДИТЕЛ  МИНЧО ПАНЕВ, КЛУБ ЗА НАРОДНИ ХОРА“ИЗВОР „С КАЙНАРДЖА,ТРИО „ЕХО ОТ ПИРИНА“С Р-Л-ДОБРИНКА РАНГЕЛОВА,ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ  И ДУЕТИ . ПРОГРАМАТА ЗАКРИХА ДОМАКИНИТЕ ОТ ДЕТСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ „ВЕНЧЕТА „КЪМ НЧ“РОДИНА-1941“С. ГОЛЕШ.

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЛУЧИХА ГРАМОТИ ЗА УЧАСТИЕ ,ПАРИЧНИ НАГРАДИ И СТЕНЕН ЧАСОВНИК ОТ ЧИТАЛИЩЕТО.

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ НА ПРАЗНЕНСТВОТО БЕ  МЛАДАТА  НАРОДНАТА ПЕВИЦА ОТ ГР. СИЛИСТРА ДИЛЯНА ИВАНОВА .

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И ГОСТИ!

                                                              

МИНЕВЕР ОСМАН -СЕКРЕТАР

 

title]

 

 

Новини:

На 04.11.2017 г. в село Голеш се срещнаха бивши и настоящи жители- кореняци на Голеш.

Организатори на събитието са кмета на община Кайнарджа Любен Сивев и кмета на на село Голеш Гюлтекин Алиосманов.

В поздравленията си и двамата подчертаха важността да не забравяме своите корени  и своето минало.   Исторически данни за  село Голеш представи г-жа Дафинка Станева .

Детски танцов състав към НЧ „ Родина-1941" с.Голеш и народната певица Наталия Пенева поздравиха  гостите с песни и танци .

title]  title]

 

 На 09.02.2018г. децата от танцов състав към НЧ „Родина-1941" с. Голеш с ръководители Снежана и Николай Николови бяха поканени от НЧ „Христо Ботев " с. Българка. Заедно те посрещнаха и поздравиха с песни и танци наследника на Ботевия род, г-н Боян Ботйов. Той им благодари за за поканата и им подари календари с лика на Христо Ботев.

снимка на Народно читалище Родина-1941 село Голеш  снимка на Народно читалище Родина-1941 село Голеш

 

 

title]

 

ОБЩИНА КАЙНАРДЖА,  КМЕТСТВО С. ГОЛЕШ

НЧ РОДИНА -1941“ С. ГОЛЕШ

ВИ КАНЯТ НАТРЕТИ ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК В ГОЛЕШ

Целта на  ПРАЗНИКА е запазване, стимулиране и предаване от поколение на поколение богатството на фолклора на етносите в България.

ПРАЗНИКА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ-2018 Г. В СГРАДАТА НА НЧ “РОДИНА -1941“ СЕЛО ГОЛЕШ

 

За допълнителна информация и заявки за участие, кликнете на линка => ИЗТЕГЛИ

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми

това посещение ще бъде зачетено след като рефрешнете страницата или поcетите друга