Описание:

Народно читалище "Св.Климент Охридски-1922" е действащо читалище, регистрирано под номер 1218 в Министерство на Културата на Република България.

 

Народно читалище „Св.Климент Охридски-1922” е самостоятелна, независима, самоуправляваща се културно-просветна организация на населението от Симитли и общината. То е изградено и работи върху принципите на демократизма, доброволността и автономията. В своята дейност то изпълнява и държавни културно-просветни задачи.

 

Цел и задача на Народно читалище „Св.Климент Охридски-1922” е да създава, опазва и разпространява духовни ценности, да развива творческите способности и да задоволява културните потребности и интереси на населението от Симитли и общината, да разкрива условия за общуване между хората, да подпомага и организира стопански и културни дейности в своя район.

 

Народно читалище „Св.Климент Охридски-1922” :

* обогатява културния живот и обслужва свободното време на хората

* създава условия за развитие и изява на творческите способности на младото поколение.

* поддържа, обогатява и развива народните обичаи и традиции

* оказва методическа помощ на читалищата в общината

* осигурява достъп до всякакъв вид информация, каквато читалището може да предостави

 

Народно читалище „Св.Климент Охридски-1922” осъществява своите цели и задачи чрез различни форми и средства като:

* общодостъпни библиотеки – отдел за възрасти и детски отдел

* самодейни колективи, школи, курсове по изкуства и чужди езици

* клубове по интереси – за проучвателска и събирателска дейнодст в областта на фолклора и етонграфията

* концерти, спектакли, театри, изложби

* празници и ритуали

* събиране и разпространяване на знания за родния край

* създаване и съхраняване на музейни колекции

* поддържане на електронни и информационни мрежи

* прпедоставяне на компютърни и нтернет услуги

 

Образователни дейности:

 Младежки танцов състав, Денс клуб Бонита, Мъжка певческа група, Кукерски групи, Групи за изворен фолклор, Курс по английски език, библиотека.

 

Читалищна библиотека:

Читалищната библиотека е с два отдела: детски отдел и отдел за възрастни.

Книжният фонд наброява 27 472 тома литература, от тях 7032 тома в детския отдел и 20 440 тома в отдела за възрастни. И двата отдела на библиотеката разполагат с читалня, където е предоставена справочна литература. В отдела за възрастни читателите ползват компютърната техника, предоставена от програмата „Глобални библиотеки”.

 

Народно читалище „Св.Климент Охридски-1922” град Симитли:

*Председател: Таня Тасева

*Секретар: Димитринка Байракова

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми

това посещение ще бъде зачетено след като рефрешнете страницата или поcетите друга