Описание:НЧ Просвета 1938г.Организационно-масовата, административно-стопанската работа на читалището също е на добро ниво. Читалищното настоятелство планира и организира оперативно цялостната дейност, на свои заседания обсъжда и взема важни решения по актуални въпроси за подобряване на читалищната дейност.

 

За нас

Читалището в село Кочан е създадено през 1938 година. Учредителите са родолюбиви активисти, общественици, будни ентусиазирани местни жители – Хюсни Имамов, Феим Бошнаков, Селим Даилов; учителите по това време в селото – Гаврил Ботев от гр. Казанлък, Кирил Пашов от с. Поибрене, Панагюрско. Първият председател на Читалищното настоятелство е Гаврил Минчев Ботев – главен учител, а по-късно и директор на училището. Първите години са били много трудни, без опит и традиции, по-малка ангажираност и активност от младежите и населението и най вече без материална база, т.е. условията за обществена културно-масова дейност.

През 1962 година е построена и открита новата читалищна сграда, която и сега дава облика на селото ни, а сега с новия цветен площад и фонтана, с цветята и детския парт, заведенията на около, центърът на селото ни придоби истински европейски вид, за което могат да ни завидят много села и градове от общината, района и областта. Тогава започва и истинската многообразна читалищна дейност, която се обогатява, развива и допълва ежегодно.

Контакти

lib_kochan38@abv.bg

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми