Община Чавдар село Чавдар

общ. Чавдар 2084, с. Чавдар ул. "Христо Ботев" 9

obchavdar@abv.bg

Рейтинг >>

Последвай

Община Чавдар село Чавдар - Софийска област

Сподели

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email

Община Чавдар село ЧавдарОбщина Чавдар е населено място, с територия 70 797 дка. Селото се намира в Софийска област в Златишко-Пирдопската котловина със средна надморска височина 570 м., като на север граничи със Стара планина, а на юг навлиза в Средна гора. Разположено е на 3 км. южно от Главен път 1-6 (София – Бургас), осигуряващ пряк достъп до столицата и други региони. Община Чавдар е една от най-малките общини в България. Землището на с. Чавдар е 69 500 дка, от които 50 850 дка са горски фонд.

Село Чавдар е наследник на най-старото население, откривано от учените в Средногорието, доказателство за което са археологическите разкопки на селищната могила край р. Тополница, показали, че организиран живот тук е имало още преди 7000 години. Проучването на неолитната култура „Чавдар“ започва през май 1968 г., и с едногодишно прекъсване, завършва през 1980 г. под ръководството на праисториците от Археологическия институт и музей проф. Георги Георгиев и ст. н. с. Кънчо Кънчев. Открита е изключително ценна рисувана керамика, която по-късно е предоставена на специалисти за проучване. В работата върху селищната могила, която по същество в праисторическите времена е представлявала поселение върху наколни жилища край реката, се включват археолози от Великобритания и с тяхно учатие е извършено стратиграфско сондиране на терена, което от своя страна доказва съществуването на седем културни пласта.

Според някои историци през Средновековието в местността „Кьой дере“ е съществувало българско селище под името Марково. за което пише в известното Добрейшево евангелие отХІІІ-ти век. Първите писмени сведения за днешното село Чавдар датират от 1430 година в османски регистър на тимари, зеамети и хасове от Никополския санджак. Записано е под името Коланлар (производно от мн. ч. на турската дума колан – „кон“, т. е. място с много коне, конско пасище), с 29 данъкоплатци – юруци.

Името си Коланларе селото носи до 1899 г., когато при управлението на кабинета на Либералната партия населението му приема то да се казва Радославово, на името на водача на партията – д-р Васил Радославов, който през годините заема различни политически постове, включително и този на министър-председател. Легендата разказва, че когато Радославов е посетил селото, поседнал край река Тополница и почуквайки с бастунче по речните камъни, възкликнал : „Ако има рай на Земята – това е България, ако има рай в България – той се намира тук“. Селото е възпято и в народната „Песен – прослава за с. Радославово – Пирдопско“. На 05.02.1946 г. Радославово е преименувано на Чавдар, което име носи и до днес. С указ на президента № 250 от 15.08.1991 г. село Чавдар става самостоятелна община.

Кмет на Община Чавдар:

Пенчо Стоянов Геров

Биографична справка:

Пенчо Геров е роден на 18-ти април 1937 г. в село Чавдар. Семеен е, с двама синове. Завършил е Полувисшия железопътен институт – София, специалност „Строителство и поддържане на железопътния път”. Започва професионалния си опит в Медодобивния завод „Георги Дамянов” (понастоящем „Аурубис България” АД), гр. Пирдоп. Последователно заема длъжностите технически ръководител на ВиК, началник-отдел „Капитално строителство”, заместник-директор и директор на „Инвеститорска дирекция“. От 2000-та до 2003-та година участва в частна фирма в сферата на строителството. От 2003-та година до сега, четвърти мандат, Пенчо Геров е кмет на Община Чавдар.

ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ

Икономиката в община Чавдар е представена предимно от селското и горското стопанство. Високият дял на горската площ предопределя горското стопанство, като един от основните фактори в развитието на общината. Осъществяват се дейности по охрана, залесяване и дърводобив.

Селското стопанство се развива от две кооперации „Братия“ и „Идеал- 95“, и от земеделски производители. Отглеждат се основно картофи, зърнено-житни и фуражни култури, селскостопански животни и пчели.

В община Чавдар функционират и цех за производство на хидравлични и пневматични маркучи, разсадници за цветни видове. Предстои реализирането на няколко бизнес инвестиции.

„САКАРДЖА“ И „БРАТИЯ“

Горската територия на общината е благоприятна среда за развитието на ловно-стопанска дейност. Атрактивни туристически дестинации в община Чавдар са двете хижи – „Сакарджа“ и „Братия“, разположени високо в Същинска Средна гора. „Братия“ се намира точно под едноименния връх на 1240 м. надморска височина. Тя разполага с 49 легла, а „Сакарджа“ – с 36.


„КАЗАНИТЕ“

Други атракции са „Казаните“ и „Портите“. „Казаните“ е уникална природна забележителност близо до с. Чавдар, представляваща съвкупност от 5 малки водопада, които образуват еврозионни котли. До „Казаните“ ще бъде изградена екопътека.

„ПОРТИТЕ“

„Атракцията „Портите“ е разположена точно на границата между Княжество България и Източна Румелия.

На територията на Община Чавдар – по поречието на р. Тополница, са открити останки от раннонеолитно селище, съществувало преди повече от 7 000 години. Селището е възникнало в непосредствена близост до източници на обилна питейна и течаща вода, в район, подходящ за земеделие, скотовъдство, лов и риболов. Очевидно природата е съчетала върху малка площ много подходящи условия за отседнал живот, които са били оценени още през времето на ранния неолит. Находките от това раннонеолитно селище са алегнали в изграждането на друга, уникална по характера си туристическа атракция – Археологически парк «Тополница». Той включва сграда за експозиция, възстановка на жилищни сгради, характерни за периода от раннонеолитната епоха . както и работилници за обработка на кожи, производство на каменни оръдия и керамични съдове. За любителите на автентичните изживявания е предоставена възможност и за нощувка в неолитните жилища.


АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК

Археологическият парк се вписва в интегрираното мащабно туристическо решение, което изпълнява община Чавдар – увеселително-развлекателен комплекс „Параклиса“. На мястото, освен археологическия парк, вече е изграден параклиса „Св. Петка“, заслон с барбекю, места за хранене, магерница и закрита сцена. По този начин на сравнително малка площ е създадена уникална възможност за интегрирано съчетаване на поклоннически. развлекателен и културен туризъм.

КОМПЛЕКС „ЧАВДАР“

В центъра на общината функционира комплекс „Чавдар“, наричан още комплекс „Мутафчиев“, състоящ се от хотел, зала за презентации, механа, нощен бар. Виенска сладкарница, пекарна, магазин за месо и мляко, плод-зеленчук, фризьорски салон. Комплексът представлява уникална съвкупност от архитектура в традиционен стил и възрожденска романтика и предоставя отлични възможности за пълноценен отдих в близост до уникалната природа на Средна гора.

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЧАВДАР

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ:

”Реконструкция и рехабилитация на горски пътища в Община Чавдар” на стойност 439 704 лв., финансиран от Програма САПАРД


“Ремонт на улица “Георги Димитров”, с. Чавдар, с дължина 447,67 м” на стойност 113 736 лв., финансиран от Програма САПАРД


“Реконструкция пътна връзка ГП-І-6- с-Чавдар (път-ІV- 60036 за Община Чавдар)” на стойност 1 023 047 лв., финансиран от Програма САПАРД


“Питеен водопровод на с. Чавдар, община Чавдар” на стойност 275 886 лв., финансиран от ПУДООС


„Укрепване на свачище в УПИ –ХІІ 978, УПИ ХІІ – 534, УПИ ХІ – 533, кв.70, с.Чавдар, община Чавдар” на стойност 233 291 лв., финансиран от МКВП към МС


„Конструктивно решение за изграждане на подпорни стени на р. Селска в участъка от ул. „Здравец” до ул. ”Акация”, с.Чавдар, община Чавдар” на стойност 210 435 лв. финансиран от МКВП към МС


„Изграждане на подпорна стена на Селско дере в участъка на ул.”Г. Димитров”, с.Чавдар” на стойност 44 499 лв., финансиран от МКВП към МС


„Изгрaждане на еко-кът, чрез почистване и възстановяване на парка и паметника на загиналите за свободата на България”, на стойност 10 000 лв., финансиран от ПУДООС.


„Рехабилитация, реконструкция, основен ремонт и изграждане на пътна конструкция на улици от уличната мрежа на с. Чавдар, обл. Софийска” – на стойност 1 906 584 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


„Подобряване средата на живот в Община Чавдар, чрез реконструкция и изграждане на тротоари, улично осветление и обществени зелени площи” – на стойност 1 224 636 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


“Археологически парк “Тополница” в община Чавдар (местността Св. Петка)” – 442 022 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


“Реконструкция и рехабилитация на пътища от общинска инфраструктура на община Чавдар и реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда в с. Чавдар” – 1 954 564.45 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


“Почистване на речно корито и корекция на р. Селска, в регулацията на с. Чавдар, общ. Чавдар, с цел предотвратяване на наводнения и намаляване на риска от причиняване на щети на местното население” – 899 829 лв., финансиран по ОП Регионално развитие 2007- 2013


“Мерки по енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ЦДГ “Щастливо детство”, с. Чавдар” – 630 370,61 лв., финансиран по ОП Регионално развитие 2007- 2013


“Оптимизиране на структурите на общински администрации Чавдар и Антон за подобряване на тяхната ефективност чрез принципите на партньорството и прилагане на нови подходи в работата им” – 75 319.60 лв., финансиран по ОП Административен капацитет 2007-2013


“Укрепване на ефективността на общинските служители в дух на партньорство” – 89 971,22 лв., финансиран по ОП Административен капацитет 2007-2013


„Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, разработване на стратегически документи на Община Чавдар” – 62 064,44 лв., финансиран по ОП Административен капацитет 2007-2013


“Подобряване на качеството и количеството на дървесината от общинска гора – собственост на Община Чавдар, чрез провеждане на отгледни сечи и доставка на специализирано оборудване” – 276 730.00 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


„Пространствено и архитектурно-благоустройствено решение на площадното пространство, пешеходните зони и прилежащите паркове в централната част на с. Чавдар“ – 1 956 834,94 лв., от които 1 000 000,00 лв. финансиране по ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и 956 834,94 лв. собствено финансиране


„Спортно-туристическа атракция в община Чавдар” – 455 381,99 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


„Туристически увеселителен парк в община Чавдар” – 368 886,85 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


„Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от пожари в горския фонд на община Чавдар чрез изграждане на наблюдателен пункт – противопожарна кула” – 685 977,32 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


„Аварийно-възстановителни работи по участък от ул. “Гурко” в с. Чавдар, община Чавдар“ – 161 172,93 лв., финансиран от МКВП към МС

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ:


„Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Чавдар с цел гарантиране на независим живот за хора в невъзможност за самообслужване” – 304 469,84 лв., финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020


Проект за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., в партньорство с общините Златица, Мирково и Челопеч – 58 674,90 лв.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Община Чавдар село Чавдар“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Изпрати запитване на Община Чавдар село Чавдар

Вашите партньори в дигиталните решения

Информационен портал

Бизнес каталог

Бизнес каталог Информационни портали ООД

Изработка на сайт

Изработка на сайт

Изработка на сайт на ниски цени

Новини

На фокус

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!