ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ ООД

Се задължава да:

1. Публикува предоставената от фирмата актуална информация. 
2. Коригира своевременно записите по желание на клиента.
3. Поддържа и актуализира информацията в периода на обонамент.
4. Да активира услигите,след направено плащане (не по-късно от 3 работни дни)

ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ ООД

Не носи отговорност за:

1. Възможни технически проблеми свързани с достъпа до информацията в сайта.
2. Нарушени авторски права в следствие на поставени от потребителите текстови материали и изображения.
3. Пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.
4. Времето,през което сайта е недостъпен поради технически причини,няма да се счита за неизпълнение на услугата.

ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ ООД 

Си запазва правото да:

1. Изпраща търговски съобщения,
по смисъла на член 5 (ал. 1) от Закона за електронната търговия,
с цел предоставяне на информация свързана с промени, поддръжка и нововъведения.
2. Променя по всяко време условията за ползване и съдържанието на сайта, 
за което не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и прочел последния вариант на условията.

Нашите Услуги

Регистрация на фирми

Регистрация на фирми

Информационни-портали ООД е регистър на българските бизнес субекти или каталог на български фирми, разпределени по категории(бранш на фирмата) и градове.

Информационни-портали ООД

Учредяване, регистрация, пререгистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, сдружения, фондации както и последващи консултации във връзка с дейността им

.

Нашите Пакети

Правни консултации

Правни консултации

Нашият висококвалифициран екип е готов да се справи с всички проблеми, които друг не може да реши, в максимално кратки срокове и по най-удобният за Вас начин.

Правни консултации

Консултации в избора на правно-организационна форма на търговец;Прехвърляния на дружествени дялове от търговски дружества;Преобразуване, вливане, сливане, прекратяване и ликвидация на дружества;

За Контакти

Публикация на ГФО

Публикация на ГФО

Публикуване на годишни финансови отчети в търговския регистър както и в нашия специализиран информационнен портал. На най-добрите цени!

Публикация на ГФО

Публикуване на годишен финансов отчет в търговския регистър 60 лв / публикуване на годишен финансов отчет в информационни-портали.com 10 лв.

За Контакти

Изработка на Уеб дизайн и SEO Услуги

Уеб дизайн и SEO

Ние мислим в полза на Вашия бизнес! Нашето предложение за Вас е: професионална изработка на уеб сайт от 96 лв. и онлайн магазин от 296 лв.

Уеб дизайн и SEO

С услугите, които извършваме ние помагаме на фирмите да реализират своите цели в дългосрочен план. При нас ще получите персонално отношение, професионален поглед над Вашия проект, както и качественото му реализиране след това. WEBSITEBUILDERBG.EU

За Контакти