Описание:

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - с. СТАВЕРЦИОсновното училище разполага с квалифицирани и мотивирани преподаватели, които ще се погрижат за възпитанието и обучението на вашите деца.

 

Училището осигурява:

Квалифициран педагогически персонал.

Успешна реализация на приема на ученици.

Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите на учениците.

Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси.

Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети.

Съвместна работа по проекти на учители и ученици.

 

МИСИЯ

            1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО  и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

            2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковото обучение

            3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

            4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

            5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

            6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

            7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

 

КОНТАКТИ:

ул.“Цанко Церковски“ No 29, 5863 с. Ставерци, Община Долна Митрополия

Телефон: +359 (0)6550 22-23; +359 (0)6550 22-23

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми