Описание:

title]

 

 

Добре дошли

 

 

 

Основната стратегическа цел, която училището си е поставило е осигуряването на най-високо ниво на подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие на своите ученици, с оглед повишаване на конкурентноспособността им за продължаване на образованието им в страната и чужбина.

 

 

Новият облик на училището

 

Постигането на основните цели и произтичащите от тях задачи води до такова ниво на знания и умения на учениците, което да им позволи да продължат образованието си по желаната от тях специалност.

В тази връзка нашето училище изгражда свой собствен облик, който да отговаря на новите потребности на учениците и обществото и който да бъде съобразен с новите тенденции и методи в образованието.

Работата в училището е насочена към най-новите изисквания на века, в който неговите възпитаници ще се реализират творчески и професионално.

Ние възпитаме и подготвяме млади хора с високо гражданско съзнание и с положително отношение към непреходните ценности на човечеството.

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

ДИРЕКТОР- ВИОЛЕТА ЖЕЛЯЗКОВА

 

1-4 КЛАС

ДАРИНА АНДОНОВА
ДАНИЕЛА ТИТЕВА
ПАВЛИНА АТАНАСОВА
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА

 

5-8 КЛАС

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА – БЕЛ
ЗДРАВКА КАНЕВА – НЕМСКИ ЕЗИК
МАРИАНА ДИМОВА – МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
МАРИЯ АТАНАСОВА- ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА,
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ
ТОДОРКА СТОЯНОВА – ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ТАНЯ ТОДОРОВА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ДЕСИСЛАВА БАЕВА – МУЗИКА И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
НИКОЛА КАНЕВ – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ДТИ

 

 

ВЪЗПИТАТЕЛИ

БОРИС АТАНАСОВ
ТАНЯ ТОДОРОВА
НИКОЛА КАНЕВ
ТОДОРКА СТОЯНОВА

 

 

КОНТАКТИ

ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ”
село Кардам, община Генерал Тошево, ул. Червеноармейска No 1
Телефон: +359 (0)5733 2328;
Email: botev_kardam@abv.bg

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми