Описание:

„СБАЛББ – ТРОЯН” ЕООД

 

е специализирано болнично заведение, което осъществява следните лечебни дейности: диагностика, лечение, рехабилитация и периодично наблюдение на болни с остри, полостри и хронични обострени неспецифични белодробни заболявания и туберкулоза: лабораторна, функционална, рентгенова, ехографска, фибробронхоскопска диагностика.

 

Разположена е в чертите на град Троян, на 3 км. от гарата и автогарата и на 15 мин. път пеша от центъра. Районът е с планински релеф и благоприятен климат – мека зима и прохладно лято. Има добри комуникации – 35км. от гр. Ловеч, 70 км. от гр. Плевен, 150 км. от гр. София.
Сградният фонд е разположен на обща площ 50 000 кв. метра, с красив парк предимно с иглолистна растителност.

 

По своя характер болницата е специализирана и осъществява следните лечебни дейности :

• диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

• диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

• диспансеризация;

• клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство;

по следните специалности:

• пневмология и фтизиатрия;
• клинична лаборатория;
• микробиология;
• образна диагностика.

 

  title]   

   
 

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ“ ЕООД

КОНТАКТИ

ЦЕНТРАЛА                                                         0670/ 62701, 62702
Регистратура – информация                        0670/ 62701, вътр. 111

Управител – Д-р Цветомила Дудевска      0670/ 6 49 85
Гл. Мед. сестра Дилянка Червенкова        0879/ 148734

Пневмологично отделение I –ви блок      0879/ 148739
Мед. сестри                                                      0670/ 62701, вътр. 116
Н-к Д-р Красимир Ковашки                          0877/ 068150

Пневмологично отделение II-ри блок       0879/ 148731
Мед.сестри                                                       0670/ 62702- вътр. 119
Н-к Д-р Мирослав Субашки                          0878/ 144511

Фтизиатрично отделение –                           0879/148732
Мед. сестри                                                       0670/ 64950- вътр.221
Н-к Д-р Любомир Божков                              0877/ 068148

Отделение „Образна диагностика“             0670/ 62701- вътр.118
Н-к Д-р Илия Йорданов                                  0887/ 306211

Клинична Лаборатория –                               0879/ 148733
Лаборанти                                                          0670/ 62701- вътр.124
Н-к Д-р Нина Тодорова                                   0886/ 799846

Микробиологична лаборатория –              0670/ 62701-вътр.106
Н-к Д-р Антоанета Кърчева                           0887/ 527881

БФЛ-кабинет                                                     0670/ 62701- вътр. 219

Аптека                                                                 0670/ 64970

Счетоводство                                                     0670/ 64973
Н-к АФСБ Бонка Петрова                                0879/ 148735

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми