Описание:СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ЗА СПОРТЕН РИБОЛОВ МЕРКУРИЙПолага грижи за развитието и охраната на рибната фауна, създаване на условия за упражняването и развитието на риболовния спорт и спортносъстезателната дейност. 

Чрез организация и ръководство, разпространяване и защитава общозначимите интереси на риболова като културни, екологични и спортни ценности, почиващи на научните екологични принципи. 

Възпитава членовете на сдружението в любов към родната природа, популяризиране на природозащитните идеи и принципи на сдружението. 

Сигнализиране пред държавните институции за необходимостта от решаването на неотложни екологични проблеми на рибното стопанство и свързаните с него спортове. 

Защитава интересите на членовете на сдружението - възстановяване, развитие и утвърждаване на националните традиции в риболовното дело и спорт, и свързаното с тях опазване и поддържане на екологичното равновесие в дивия животински свят.

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми