Описание:ДГ Преспа № 113ДГ Преспа № 113 се намира в центъра на София.

НАШАТА МИСИЯ

 • Мисията на ДГ № 113 Преспа е:
  да подкрепя и стимулира личностното развитие на всяко дете
 • да създава позитивна и разнообразна среда за неговота развитие
 • да работи за утвърждаването на детската градина като значима институция в обществото.

ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ

 • Поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия
 • Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете.
 • Реализиране на ценностите и принципите на на педагогика на толерантността и ненасилието.
 • Педагогика на сътрудничеството

НАШАТА ВИЗИЯ

 • място ,където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • предпочитана среда за 3-7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
 • център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педаггогическа информация.
 • средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

Контакти

02 987 6125

dg113@abv.bg

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми