Описание:

Правни услуги от centara.bg

Центъра БГ предлага обширна гама от услуги свързани с:

Семейни отношения

В областта на семейното право нашите специалисти консултират по въпроси, свързани с имуществените отношения между съпрузите, развод, родителски права, издръжка и т. н.

Недвижими имоти

Оказваме професионално съдействие при изготвяне на документи и представителство при сделки с недвижими имоти, както и при евентуални спорове, възникнали с тях.

Трудови отношения

Центърът активно се занимава с трудово-правни казуси както за работника, така и за работодателя. Предоставяме правни консултации, становища и процесуално представителство при възникнали трудови спорове.

Вашите права

Всеки гражданин има конституционно гарантирани права, както и такива, прокламирани в редица международни актове. Ако считате, че Ваше право е накърнено по какъвто и да било начин, не са колебайте да ни потърсите. Специалисти от Центъра за Вашите права ще направят всичко възможно отново да се чувствате равноправни и равнопоставени.

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми

това посещение ще бъде зачетено след като рефрешнете страницата или поcетите друга