Описание:

В „Смехорания” се отглеждат, възпитават и обучават деца от 2 до 7 годишна възраст в малки групи от 8 до 10 деца. Тук децата изявяват интересите и способностите си. Получават знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете, съобразени с индивидуалните му и възрастови особености и възможности за пълноценна реализация. Индивидуалната работа с всяко дете води до високи резултати и постижения на възпитаниците ни. Заниманията се провеждат в здравословна среда - с оглед да се ограничат максимално заразни и вирусни заболявания не се приемат болни деца.

Обучението на децата се извършва по програма на ”Анубис„ и „Булвест”, одобрени от МОН.

В градината работят учители специалисти по предучилищна педагогика, помощник възпитатели, специалист по приложни изкуства.

Централно място в цялостната организация на учебно възпитателния процес заемат изкуствата: театър, музика, приложни изкуства, танци. Отбелязват се всички празници, децата се запознават с всички български обичаи, исторически дати и събития. 

Приемът е целогодишен при наличие на свободни места. В подходяща и уютна обстановка децата общуват със своите връстници и откриват себе си, социализират се. Под компетентния поглед на специалисти-педагози, в група от 8-10 деца, малкият човек открива своите интереси, талант и индивидуални възможности.

Дневният режим обхваща времето от 7,30 до 18 часа, включва вкусно и витаминозно хранене - 2 закуски и обяд, следобеден сън, ежедневни игрови дейности на открито /при подходящи климатични условия/.

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми